Thursday, July 23, 2009

Premier Tusk niszczy Polska gospodarka I Radoslaw Sikorski niszczy Polonie

Premier Tusk niszczy Polska gospodarka I Radoslaw Sikorski niszczy Polonie
Prywatyzacja
pos. Aleksandra Natalli Świat - wiceprezes PiS (2009-07-23) Aktualności dnia

słuchaj
zapisz

Aleksandra Natalli-Świat Urodziła się w Obornikach Śląskich w 1959 roku.

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa, certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób i aplikację administracyjną. Odbyła liczne szkolenia uzupełniające, m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jako członek naczelnego kierownictwa uczestniczyła w zarządzaniu działalnością Porozumienia Centrum. Obecnie należy do wojewódzkiego zarządu Prawa i Sprawiedliwości.

W dotychczasowej karierze zawodowej pełniła między innymi funkcje pracownika Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej, sekretarza Prezydenta Miasta Wrocławia, członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, wiceprezesa Wrocławskiego Centrum SPA, konsultanta w Biurze Koordynacji Projektu Banku Światowego finansującego usuwanie skutków powodzi. Zasiadała w radach nadzorczych MPK, Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo-Kredytowej „Dolny Śląsk”, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie. Stworzyła Biuro Badania Poziomu Życia przy ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Jako poseł do sejmu V kadencji pełniła funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, która zakresem swoich prac obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką finansową budżetu państwa. Pełniła również funkcję zastępcy Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Ds. Sejmowych.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku została wybrana Posłem na Sejm RP i pełni w nim funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego PiS

Dnia 12 stycznia 2008 roku decyzją Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości została wybrana wiceprezesem PiS.